Sverigedemokraterna i Eda | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Eda

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Stefan Nilsson

Tel: 0702-417999
 • Riksdagsmannen Aron Emilsson besökte Värmland

  Av anina.laroma den 24 maj, 2015
  0

  aron

  Riksdagsman Aron Emilsson, Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesman, föreläste om partiets kulturpolitik och svensk kultur på stadshotellet i Arvika under lördagen 23 maj. Aron redogjorde också, tillsammans med Runar Filper, för arbetet i riksdagen under riksdagsåret. Tillställningen avslutades med en god lunch där Aron avtackades med en klassisk Taserudsljusstake.

  aron2       aron3

  Efter lunchen fortsatte kulturevenemanget med en minnesvärd guidad tur på Rackstadmuséet där den enastående berätterskan Kerstin Werner trollband oss med historien kring alla personligheter bland de konstnärer och hantverkare som verkade i bygden.

  Aron Emilsson kommenterar:

  – Jag tackar så mycket för inbjudan av partiets värmlandsdistrikt. Det är både roligt och viktigt att som talesperson få komma ut och föreläsa om SD:s kulturpolitik från nationell till lokal nivå, runtom i landet. Både för att förmedla vår kulturpolitiska profil och dela med sig av råd och strategier till lokala och regionala förtroendevalda.

  – Särskilt glädjande var den goda uppslutningen och intresset för kulturfrågorna i distriktet. Att det också gav mersmak att fördjupa sig i svensk kultur är naturligtvis roligt, och det har också en folkbildande roll.

  Runar Filper kommenterar:

  – Kultur är viktigt för oss värmlänningar och genom Aron Emilsson delgavs medlemmarna ett djup och en förståelse för både partiets kulturpolitik som svensk kulturs särdrag som gör vår kultur unik.

   

 • SD Västra Värmlands årsmöte 2015

  Av anina.laroma den 26 februari, 2015
  0

  På självaste Alla Hjärtans Dag, lördagen den 12 februari, hölls årsmöte för kommunföreningen Sverigedemokraterna Västra Värmland.

  19 medlemmar mötte upp i Hotel Scandics lokaler i Arvika.

  Varav två var adjungerande, riksdagsledamot Runar Filper och tillträdande riksombudsman Anina Laroma, som var speciellt inbjudna till mötet.

  Kerstin Nord lämnade som ordförande en verksamhetsberättelse för det gångna året som var omfattande då den bl.a. innehöll två stora val. (Supervalåret med både EU-val och Val till riksdag, landsting och kommuner.)

  Kassören avlämnade föreningens ekonomiska berättelse.

  Och mötet godkände bägge berättelserna.

  Mötet beslutade att ge den avgående kommunföreningsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

  En ny styrelse för kommande period valdes in bestående av 7 ledamöter + 5 suppleanter.

  Mötet tackade avgående ordföranden Kerstin Nord för väl genomfört arbete under 2014 och välkomnade Frida Hagström som ny ordförande och Yngve Johansson som ny vice ordförande.

  Den nya styrelsen är fördelad på 4 kvinnor och 3 män.

  Efter mötet bjöds det på gott kaffe och välsmakande frallor.

   

  Ståle Brandt, genom styrelsen SD Västra Värmland

 • Höstfest hölls i Åmotfors

  Av anina.laroma den 16 november, 2014
  0

  IMG_6129 IMG_6130

  Lördagen den 15 november 2014 bjöd SD västra Värmland till höstfest i Åmotfors. Det var en fantastisk kväll som bjöd på god mat och mingel, tipspromenad och tävlingar samt musik av bandet Yesterday. Tack till alla som kom och gjorde kvällen värd att minnas!

 • Sverigedemokraterna i Eda tackar för förtroendet

  Av anina.laroma den 17 oktober, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Eda tackar för förtroendet som gavs oss i valet i
  september, där vi erhöll 2 mandat till kommunfullmäktige.

  Vi lovar att efter bästa förmåga förvalta detta förtroende väl!

 • Av anina.laroma den 28 augusti, 2014
  0

  Vår politik

  Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

   

  Splitring-300x300Nej till splittringspolitik

  Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

   

  Valfard-300x300En stark och gemensamt finansierad välfärd

  Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

   

  Vag-300x300Varken ett höger- eller vänsterparti

  Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

  Prioriterade frågor i Eda

   

   

   

  Ungdomarna – vår framtid

  Ungdomarna måste prioriteras, lyssna på dem, de är oftast kloka med idéer i tiden – hur vill de utforma framtiden, för att få unga att stanna i större utsträckning?

  Företag

  Vi vill förbättra företagsklimatet för att göra det enklare och snabbare att etablera sig i kommunen.

   

  Migration

  Reducera avtalen med Migrationsverket, som är en kostsam historia för kommunen. Anhöriginvandringen ger inga bidrag, men stora kostnader när utbetalningen av försörjningsstöd skjuter i höjden.

  En levande landsbygd

  Sverigedemokraterna vill verka för en levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

   

  Äldrevård

  Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten. Äldreomsorgen måste tillskapa fler platser.

  Skola

  Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Skolan skall erbjuda dialekt och lokalhistoria som tillvalsämne.

   

  Rovdjurspolitik

  Rovdjurspolitiken måste präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

   

  Trygghet

  Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbing, diskriminering och rasism inte existerar.

   

  Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.