Sverigedemokraterna i Eda tackar för förtroendet | Sverigedemokraterna i Eda

Sverigedemokraterna i Eda tackar för förtroendet

Sverigedemokraterna i Eda tackar för förtroendet som gavs oss i valet i
september, där vi erhöll 2 mandat till kommunfullmäktige.

Vi lovar att efter bästa förmåga förvalta detta förtroende väl!