VALINTERVJUN med SD:s toppkandidat till Eda kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Eda

VALINTERVJUN med SD:s toppkandidat till Eda kommunfullmäktige

VALINTERVJUN med SD:s toppkandidat till Eda kommunfullmäktige

1. Stefan Nilsson, 44, Egen företagare, Åmotfors

STEFAN NILSSON

Jag är född och uppväxt i Eda kommun och är egen företagare med inriktning på transport.

Jag betecknar mig själv som en lugn och ordningsam person som planerar inför framtiden och inte i nuet. Jag reser gärna och vistar en del i naturen där jag fiskar m.m.

Inom politiken är det skolan, äldrevården samt kommunikation som är mina huvudfrågor. Politik är roligt och i framtiden skulle jag vilja ägna mer tid åt politiken

Skolan är vår framtid och den måste vara av toppkvalitet för barn som har det svårt och även för att barn som har det lättare ska få möjlighet att läsa vidare.

Äldrevården ska vara bästa tänkbara för våra äldre, där mat, vård, kommunikation och it ska finnas efter behov.
Kommunikation blir allt viktigare då världen blir mindre med handel, vägar, järnväg, it m.m. Därför är det viktigt att dessa ständigt förbättras så att företagen både stannar och vill flytta hit och etablera sig.